Oznamy

OZNAM

 

Dňa 31.8.2015 bude Obecný úrad v Pravenci z technických príčin zatvorený.

        

        

 

 

 

ZRUŠENIE VYHLÁSENIA ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

 

   

 

Okresné riadietľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi

 

r u š í

 

dňom 19.8.2015 o 6.00 hod. vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Okresné riadietľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi 

v y h l a s u j e 

čas zvýšeného nebezpečnstva vzniku požiaru,

v územnom obvode okresu Prievidza,

od 07.08.2015 o 10.00 hod. - do odvolania.

           

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch zakazuje najmä:

- zakladať a udržiavať ohne,

- používať otvorený oheň,

- fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,

- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

 

Celý oznam nájdete...TU...

 

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu pred silnými horúčavami

 

Vyhlásené výstrahy:
Stupeň: 3. stupeň
Trvanie javu: 10.8.2015 - 12.8.2015 od 12:00 do 18:00
Výstraha: V okrese Prievidza sa očakáva MIESTAMI dosiahnutie maximálnej teploty vzduchu 36 - 38 °C.


Vysoká teplota predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov.

Výskyt uvedenej vysokej teploty vzduchu je v danej ročnej dobe a oblasti veľmi zriedkavý a pravdepodobnosť poškodenia zdravia a ohrozenia života spôsobeného nadmerným
zaťažením organizmu u niektorých osôb je vysoká.

 

Odporúčania:

Pitný režim
Dodržiavať pitný režim, dospelý človek by mal vypiť denne najmenej 3 litre tekutín, najlepšie vody. Je potrebné vyhýbať sa nápojom s obsahom cukru, alkoholu a kofeínu. Treba piť pravidelne a v menších dávkach.

Vhodný odev
Odev by mal byť podľa možností svetlých farieb, z prírodných materiálov vzdušný a voľného strihu. Počas pobytu mimo domov je potrebné používať pokrývku hlavy a chrániť svoj zrak slnečnými okuliarmi.

Slnenie
Na priame slnenie sú vhodné len skoré ranné a neskoré popoludňajšie hodiny. Je potrebné vyhýbať sa priamemu slnečnému žiareniu v časovom rozmedzí od 10 do 16 hodiny. Pri opaľovaní je potrebné využívať kvalitné krémy s vysokým ochranným faktorom pred UV žiarením.

Fyzické aktivity
Pri fyzickej práci je dôležité si dopriať pravidelné prestávky a pravidelne dopĺňať tekutiny. Namáhavé činnosti vykonávať len v skorých ranných, alebo neskorých popoludňajších hodinách. Starší a chronicky chorí ľudia by mali obmedziť svoje aktivity na minimum a z domovov vychádzať pokiaľ sa dá len ráno alebo večer.

Zabezpečenie domovov a pracovísk
Miestnosti by mali byť zatienené pred priamym slnečným žiarením žalúziami alebo roletami. V miestnostiach, kde je dostupná využívať klimatizáciu, rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou teplotou by však nemal presahovať 5-7 stupňov Celzia, aby ste predišli teplotnému šoku.

            
         

ZRUŠENIE VYHLÁSENIA ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

   

Okresné riadietľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi

 

r u š í

 

dňom 30.7.2015 o 8.00 hod. vyhlásenie času zvášeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

 

Celý oznam nájdete...TU...

          

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

 

Okresné riadietľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi 

v y h l a s u j e 

čas zvýšeného nebezpečnstva vzniku požiaru,

v územnom obvode okresu Prievidza,

od 05.07.2015 o 06.00 hod. - do odvolania.

           

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

 

Fyzickým osobám podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch zakazuje najmä:

- zakladať a udržiavať ohne,

- používať otvorený oheň,

- fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,

- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov. 

 

Celý oznam nájdete...TU...

          

  Platenie daní a poplatkov v roku 2015

        

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa bude vyberať v týždni od 13.4.2015 do 17.4.2015 počas stránkových aj nestránkových dní, a to nasledovne:

                

13.04.2015 – v čase od 07.30 hod. do 15.30 hod. na Obecnom úrade v Pravenci

14.04.2015 – v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod. v Kultúrno-spoločenskom

                    stredisku v časti kolónia

15.04.2015 – v čase od 07.30 hod. do 17.00 hod. na Obecnom úrade v Pravenci

16.04.2015 – v čase od 07.30 hod. do 15.30 hod. na Obecnom úrade v Pravenci

17.04.2015 – v čase od 07.30 hod. do 14.00 hod. na Obecnom úrade v Pravenci.

     

Výška poplatku je 15 eur na osobu a rok.

 

 

Daň z nehnuteľností a daň za psa na rok 2015 sa bude vyberať v mesiaci máj, v týždni od 11.05.2015 do 15.5.2015 počas stránkových aj nestránkových dní, a to nasledovne:

         

11.05.2015 – v čase od 07.30 hod. do 15.30 hod. na Obecnom úrade v Pravenci

12.05.2015 – v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod. v Kultúrno-spoločenskom

                    stredisku v časti kolónia

13.05.2015 – v čase od 07.30 hod. do 17.00 hod. na Obecnom úrade v Pravenci

14.05.2015 – v čase od 07.30 hod. do 15.30 hod. na Obecnom úrade v Pravenci

15.05.2015 – v čase od 07.30 hod. do 14.00 hod. na Obecnom úrade v Pravenci.

 

 

             

Upozornenie Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prievidziuznesenie PDF

        

        
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Pravenec

uznesenie PDF

              

 

    

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja - dotazník

 

Anketa

Naplníte Vašu smetnú nádobu doplna každý týždeň?