Oznamy

         

ZRUŠENIE VYHLÁSENIA ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

   

Okresné riadietľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi

 

r u š í

 

dňom 30.7.2015 o 8.00 hod. vyhlásenie času zvášeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

 

Celý oznam nájdete...TU...

         

          

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

 

Okresné riadietľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi 

v y h l a s u j e 

čas zvýšeného nebezpečnstva vzniku požiaru,

v územnom obvode okresu Prievidza,

od 05.07.2015 o 06.00 hod. - do odvolania.

           

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

 

Fyzickým osobám podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch zakazuje najmä:

- zakladať a udržiavať ohne,

- používať otvorený oheň,

- fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,

- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov. 

 

Celý oznam nájdete...TU...

 

           

  Platenie daní a poplatkov v roku 2015

        

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa bude vyberať v týždni od 13.4.2015 do 17.4.2015 počas stránkových aj nestránkových dní, a to nasledovne:

                

13.04.2015 – v čase od 07.30 hod. do 15.30 hod. na Obecnom úrade v Pravenci

14.04.2015 – v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod. v Kultúrno-spoločenskom

                    stredisku v časti kolónia

15.04.2015 – v čase od 07.30 hod. do 17.00 hod. na Obecnom úrade v Pravenci

16.04.2015 – v čase od 07.30 hod. do 15.30 hod. na Obecnom úrade v Pravenci

17.04.2015 – v čase od 07.30 hod. do 14.00 hod. na Obecnom úrade v Pravenci.

     

Výška poplatku je 15 eur na osobu a rok.

 

 

Daň z nehnuteľností a daň za psa na rok 2015 sa bude vyberať v mesiaci máj, v týždni od 11.05.2015 do 15.5.2015 počas stránkových aj nestránkových dní, a to nasledovne:

         

11.05.2015 – v čase od 07.30 hod. do 15.30 hod. na Obecnom úrade v Pravenci

12.05.2015 – v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod. v Kultúrno-spoločenskom

                    stredisku v časti kolónia

13.05.2015 – v čase od 07.30 hod. do 17.00 hod. na Obecnom úrade v Pravenci

14.05.2015 – v čase od 07.30 hod. do 15.30 hod. na Obecnom úrade v Pravenci

15.05.2015 – v čase od 07.30 hod. do 14.00 hod. na Obecnom úrade v Pravenci.

 

 

             

Upozornenie Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prievidziuznesenie PDF

        

        
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Pravenec

uznesenie PDF

              

 

    

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja - dotazník

 

Anketa

Naplníte Vašu smetnú nádobu doplna každý týždeň?