Oznamy

Komunálne voľby 2014

                 

Všetky informácie ku komunálnym voľbám 2014 sú zverejnené v ľavom menu s názvom "Komunálne voľby 2014"

 

 

                        

Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie

 

Obec Pravenec, ako príslušný orgán územného plánovania podľa ustanovenia § 16 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 30, aktualizuje Územný plán obce Pravenec a podľa § 22 ods. 2 citovaného zákona 

          

oznamuje

prerokúvanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie

"Územný plán obce Pravenec, Zmeny a doplnky č. 1"

   

Návrh je vystavený na Obecnom úrade Pravenec na verejné nahliadnutie po dobu 

od 18. augusta 2014 do 18. septembra 2014.

 

Do návrhu úPD možno tiež nahliadnuť na webovej stránke http://www.obecpravenec.sk/zmeny-a-doplnky-c.-1-k-uzemnemu-planu-obce-pravenec.html a www.erstar.sk

 

Verejnosť je oprávnená podať písomné pripomienky k návrhu prerokúvanej územnoplánovacej dokumentácie na Obecný úrad Pravenec do 30 dní odo dňa oznámenia, to znamená

       

do 18. septembra 2014.

 

 

 

OZNAM O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY V NIEKTORÝCH ČASTIACH OBCE

  

Stredoslovenská energeticka - Distribúcia, a.s. oznamuje, že v dňoch:


13.8.2014 v čase od 7.30 hod. do 16.30 hod.

14.8.2014 v čase od 7.30 hod. do 16.30 hod.

21.8.2014 v čase od 7.30 hod. do 16.30 hod.

          

bude prerušená distribúcia elektriny pre NIEKTORÉ odberné miesta a lokality v obci Pravenec.

 

Odberné miesta, ktorým bude prerušená distribúcia elektriny dňa 13.8.2014 sú uvedené ...TU...

Odberné miesta, ktorým bude prerušená distribúcia elektriny dňa 14.8.2014 sú uvedené ...TU...

Odberné miesta, ktorým bude prerušená distribúcia elektriny dňa 21.8.2014 sú uvedené ...TU...

 

Zároveň upozorňujeme občanov, že v zoznamoch doručených Stredoslovenskou energetikou - distribúciou, a.s., je pre viacero odberných miest pridelené rovnaké súpisné číslo domu. Odporúčame preto, aby si občania zidentifikovali odberné miesto, pre ktoré bude prerušená dodávka elektrickej energie nielen podľa súpisného čísla, ale aj podľa čísla odberného miesta uvedeného v zozname v prvom stĺpci.

 

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor upozorňuje na potrebu vykonania opatrení na likvidáciu burín z dôvodu ochrany poľnohospodárskej  pôdy  ... čítať ďalej

 

 

              
 

      

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja - dotazník

 

Anketa

Naplníte Vašu smetnú nádobu doplna každý týždeň?