Oznamy

 

ZBER DROBNÉHO STAVEBNÉHO ODPADU A OBJEMNÉHO ODPADU V OBCI

 

      

 

Oznamujeme občanom, že v časti obce dedina, po ukončení zberu objemného odpadu, prebieha zber drobného stavebného odpadu, t.j. odpadu, ktorý pochádza zo stavebných prác, na ktoré nebolo potrebné vydať stavebným úradom (obcou) ani stavebné povolenie a ani oznámenie k drobnej stavbe alebo stavebným a udržiavacím prácam. Veľkoobjemový kontajner na zber drobného stavebného odpadu je pristavený pri obecnom dome.

 

Ďalej upozorňujeme občanov, že za odovzdanie drobného stavebného odpadu sú občania povinní zaplatiť poplatok vo výške 0,015 eur za kg drobného stavebného odpadu. Preto žiadame občanov, aby množstvo drobného stavebného odpadu uloženého do kontajnera nahlásili na obecnom úrade.

 

V časti obce kolónia bude kontajner na zber drobného stavebného odpadu pristavený po ukončení aktuálne prebiehajúceho zberu objemného odpadu.

Zverejnené: 21.4.2017

 

Oprava cesty pri futbalovom ihrisku

 

Dňom 20.4.2017 sa začne s opravou miestnej komunikácie pri futbalovom ihrisku. Z uvedeného dôvodu budú čakať na účastníkov cestnej premávky určité obmedzenia. Oprava cesty sa uskutoční v dvoch etapách. V prvej etape sa uskutoční odstránenie existujúceho krytu vozovky a úprava podložia a v druhej fáze sa položí nový asfaltový kryt. Realizácia prvej etapy je naplánovaná od 20.4.2017 do 21.4.2017 a druhá etapa by sa mala uskutočniť od počasia dňa 22.4.2017. Počas realizácie prvej etapy bude komunikácia uzavretá s výnimkou autobusovej dopravy, počas druhej etapy bude komunikácia úplne uzatvorená (teda aj pre autobusovú dopravu) a to od 7.10 hod. do 14.10 hod. Z uvedeného dôvodu dôjde k odkloneniu spojov z časti obce dedina. Bližšie informácie o odklonených spojoch nájdete ... TU ...

Všetkým účastníkom cestnej premávky ako aj cestujúcim verejnou autobusovou sa za dopravné obmedzenia vopred ospravedlňujeme.

Zverejnené: 20.4.2017 (akutalizované dňa 22.4.2017)

       

 

         

 

 

 

 

        

Odporúčania pre občanov pri vzniku mimoriadnej udalosti                                   Objednavka PDF