Oznamy

OZNAM O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY V NIEKTORÝCH ČASTIACH OBCE

  

Stredoslovenská energeticka - Distribúcia, a.s. oznamuje, že v dňoch:


13.8.2014 v čase od 7.30 hod. do 16.30 hod.

14.8.2014 v čase od 7.30 hod. do 16.30 hod.

21.8.2014 v čase od 7.30 hod. do 16.30 hod.

          

bude prerušená distribúcia elektriny pre NIEKTORÉ odberné miesta a lokality v obci Pravenec.

 

Odberné miesta, ktorým bude prerušená distribúcia elektriny dňa 13.8.2014 sú uvedené ...TU...

Odberné miesta, ktorým bude prerušená distribúcia elektriny dňa 14.8.2014 sú uvedené ...TU...

Odberné miesta, ktorým bude prerušená distribúcia elektriny dňa 21.8.2014 sú uvedené ...TU...

 

Zároveň upozorňujeme občanov, že v zoznamoch doručených Stredoslovenskou energetikou - distribúciou, a.s., je pre viacero odberných miest pridelené rovnaké súpisné číslo domu. Odporúčame preto, aby si občania zidentifikovali odberné miesto, pre ktoré bude prerušená dodávka elektrickej energie nielen podľa súpisné čísla, ale aj podľa čísla odberného miesta uvedeného v zozname v prvom stĺpci.

 

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor upozorňuje na potrebu vykonania opatrení na likvidáciu burín z dôvodu ochrany poľnohospodárskej  pôdy  ... čítať ďalej

 

 

              
 

      

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja - dotazník

 

Anketa

Naplníte Vašu smetnú nádobu doplna každý týždeň?