Oznamy

Zber odpadov z plastov a tetrapakov

    

Zber odpadov z plastov a tetrapakov s uskutoční 17.3.2017. Žiadame občanov, aby vrecia s odpadom z plastov a tatrapakov vyložili pred brány svojich domov najneskôr v deň zberu,  do 7.00 hod. ráno.

         

      

Zápis do materskej školy na školský rok 2017/2018

       

Riaditeľka materskej školy oznamuje termín podávania žiadostí rodičov o prijatie detí do materskej školy na školský rok 2017/2018 od 15.3.2017 do 15.4.2017, v čase od 11.00 hod. do 12.30 hod. v Materskej škole v Pravenci.

Bližšie informácie nájdete ... TU ...

      

      

Nariadenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prievidza

        

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza nariadila listom zo dňa 3.2.2017 v súvislosti s výskytom vtáčej chrípky v okrese Prievidza celý rad opatrení pre chovateľov a obce. Jedným z týchto opatrení je aj povinnosť obce vykonať súpis všetkých chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí v obci a to v termíne do 15.2.2017.

        

V súlade s uvedeným nariadením žiadame všetkých chovateľov v katastrálnom území obce Pravenec, aby do 15.2.2017, osobne, telefonicky alebo e-mailom nahlásili na Obecný úrad v Pravenci druh chovaného vtáctva a hydiny a ich počet.

        

Znenie celého nariadania s ostatnými povinnosťami pre chovateľov nájdete ... TU ...Objednavka PDF

         

 

 

 

 

        

Odporúčania pre občanov pri vzniku mimoriadnej udalosti                                   Objednavka PDF