Oznamy

Vedúci Skládky TKO Vyšehradé oznamuje občanom, že vývoz odpadu zo 110 litrových odpadových nádob sa namiesto 22. apríla 2014 (utorok) uskutoční 23. apríla 2014 (streda).

                

          

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci na deň 16.4.2014

         

                   

V oboch častiach obce boli pristavené veľkoobjemové kontajnery na zber objemného odpadu.

Kontajnery sú určené na odpad, ktorý sa nezmestí do 110 litrovej nádoby alebo 1100 litrovej nádoby.

Kontajnery budú pristavované opakovane, preto žiadame občanov, aby neukladali odpad pri kontajneroch. Do kontajnerov nepatrí elektroodpad a biologicky rozložiteľný odpad.

Kontajnery sú pristavené v časti dedina pri veľkosklade p. Brecku a pri obecnom úrade a v časti kolónia za predajňou COOP Jednota, s.d.

            

Vyhlásenie výberového konania na miesto riaditeľa/ky Materskej školy v Pravenci

          

 

Odpis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku z voľby prezidenta Slovenskej republiky - I. kolo

Odpis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku z voľby prezidenta Slovenskej republiky - II. kolo

         

         

Riaditeľka Materskej školy v Pravenci oznamuje rodičom detí, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2014/2015 sa uskutoční v období od 24.2.2014 do 21.3.2014 v čase od 10.00 hod. do 14.00 hod., počas pracovných dní, v budove materskej školy.

 

      

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja - dotazník

 

Anketa

Naplníte Vašu smetnú nádobu doplna každý týždeň?